Heiwerkzaamheden

Onder heien verstaat men het inbrengen van een stalen of betonnen heipaal in de grond. Heien is een vak apart; een specialisme! Een goede sondering van de bodem (een methode om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen) vormt de basis voor ieder heiwerk.

Betonpalen

De meest gebruikt heipalen bestaan uit beton. De wapening maakt betonpalen zeer sterk. Geavanceerde wapingstechnieken zorgen ervoor dat we tegenwoordig in staat zijn langere heipalen te produceren. De betonpaal krijgt een voorspanning mee, waardoor de kans op breuken afneemt. Dit maakt het vervoeren van betonpalen ook eenvoudiger. Betonpalen zijn vanzelfsprekend in verschillende lengtes en diktes verkrijgbaar.

Koppelpalen

De koppelpaal wordt gebruikt in situaties waar men moet heien op moeilijk bereikbare plaatsen of op plaatsen waar hoogtebeperkingen gelden. De koppelpaal is lichter, minder lang en bestaat als het ware uit ‘modules’ die in het werk aan elkaar gekoppeld worden. Zo ontstaat een flexibele, betrouwbare en relatief goedkoop alternatief voor heipalen.

Vrijblijvend een gesprek?

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op